ติดตามปัญหา

ดำเนินการเรียบร้อย

รายละเอียด

{{ticketDetail.content}}

ไฟล์แนบ
{{file.filename_original}}
ข้อมูลการติดต่อ

ผู้แจ้ง {{ticketDetail.user_fullname}}
ตำแหน่ง {{ticketDetail.postline_name}}
เบอร์โทร {{ticketDetail.user_tel}}
e-Mail {{ticketDetail.user_email}}


สถานะ {{ticketDetail.priority_name}}
{{ticketDetail.cate_name}}


ผู้รับแจ้งปัญหา

{{ticketDetail.sys_fullname}} ยังไม่มีผู้รับดำเนินการ

{{tracking.operation}}

{{tracking.created_at}}
{{tracking.fullname}}
ไฟล์แนบ
{{file.filename_original}}
Design by Bootstrapdash and Modify & Develop with ❤️  by #CRRUDevTeams